Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een ander gezin verblijft, omdat wonen
bij de eigen ouders door omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Soms logeren kinderen af en toe een
weekend bij pleegouders. Vaak wonen kinderen zeven dagen in de week in een pleeggezin.
Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van wat het beste is voor het kind

Pleegouders zorgen voor pleegkinderen. Een pleegkind is een kind dat geen eigen kind is. Alle
pleegkinderen zijn verschillend. Ze hebben niet alleen andere genen maar komen ook uit
verschillende culturen. Een ding hebben ze echter met elkaar gemeen, ze komen allemaal uit een
verontrustende opvoedingssituatie. Ze ervaren soms de gevolgen van trauma en onveilige hechting.
Pleegkinderen houden altijd contact met de biologische ouders.
Het opvoeden en begeleiden van een pleegkind is een belanrijke en zinvolle taak met een grote
betekenis voor het kind en het netwerk. Soms is het ook een ingewikkelde taak. Hoe ga je om met
het traumatische gedrag van je pleegkind, hoe werk je wel/niet samen met de biologische ouders,
hoe vergroot je de eigen deskundigheid en welke trainingen zijn geschikt? Wat is de taakverdeling
tussen de pleegzorgorganisatie, voogd en jou als pleegouder en hoe gaan we om met de spanningen
in het gezin? Naast zingeving, het plezier en de liefde voor het kind zijn er ook veel vragen en
onzekerheden. Als ervaren pleegouder kan ik jou en/of jullie hierbij helpen. Schroom niet en kijk bij
aanbod en pakketten.

>