Gezinshuisouder zijn is een geweldig vak. Vaak kies je vanuit een ideaal en wil je het beste betekenen
voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. De keuze gaat meestal gepaard met een
carriereswitch van jou en/of je partner. Een van jullie is pedagogisch geschoold maar de ander vaak
niet. Vanaf de start wordt er verwacht dat je een professionele opvoeder bent en een manager of
directeur van je eigen onderneming. Waar je bij een vorige werkgever een periode hebt om
ingewerkt te worden mag je hier direct zelfstandig aan de slag. Er komt van alles op je af:
ondernemerschap, matching, samenwerking met: voogden, gedragswetenschappers, therapeuten,
ambulant werkers en ouders. Na de matching komen de kinderen waarop je zolang hebt gewacht. De
kinderen hebben meestal meerdere plaatsingen gehad en voelen zich niet direct op hun gemak.
Trauma en hechtingsproblematiek maakt dat de kinderen gedrag laten zien waar je maar direct een
antwoord op moet hebben. Vanwege het feit dat er geen inwerkperiode is binnen de functie van
gezinshuisouders coach ik gezinshuisouders graag op de volgende thema`s.


 • Regievoering eigen gezinshuis
 • Ondernemerschap
 • Matching
 • Reflectie op eigen handelen
 • Energiebeheer – hoe blijf ik fit en ontspannen
 • Hoe houd ik onze relatie gezond
 • Eigen kinderen
 • Taakverdeling gezinshuisouders
 • Samenwerking voogd, gedragswetenschappers, begeleiders en andere hulpverleners
 • Samenwerking ouders
 • Samenwerking jongeren – Koala methodiek
 • Traumasensitief opvoeden
 • Hoe om te gaan met hechtingsproblematiek
 • Hoe kinderen te begeleiden met ASSS
 • Hoe kinderen te begeleiden met ADHD, ADD, ODD
 • Hoe te reageren bij vermoeden drugsgebruik of andere verslavingen
 • Gespreksvoering met jongeren – hoe raak je de kern bij trauma, verslaving, agressief en
  onwenselijk gedrag
 • Familievergaderingen in het gezinshuis
 • 9 leefgebieden methodiek voor uitstromers + ouders betrekken
 • Ambulant werken door de gezinshuisouder bij uitstromers
 • Keurmerk Gezinshuizen Iso 9001
 • Planning en organisatie
 • Kwaliteitscriteria Gezinshuizen
 • Andere voorkomende knelpunten
  Voor en door een gezinshuisouder:
  Ik coach gezinshuisouder graag en draag mijn ervaring over omdat wij zelf een gezinshuis hebben
  met een duidelijke visie en werkwijze. Graag vertel ik jou of jullie over onze Koala methodiek en hoe
  toe te passen. Ook bespreek ik graag waarom familievergaderingen zo belangrijk zijn en welke winst
  hiermee te behalen valt. In mijn aanbod hoef je niet een vast aantal coachingsgesprekken
  af te nemen, misschien is een gesprek voldoende of kies je liever voor een Lucht je hart gesprek. Er
  zijn veel mogelijkheden om samen in gesprek te raken, kijk bij aanbod en pakketten.
 • >