Diverse teams spelen een belangrijke rol binnen de Jeugdzorg. Denk hierbij aan teams van de:
Jeugdbescherming en reclassering, sociale wijkteams, jeugdteams, teams van ambulante werkers,
matchers en teams op een groep, zorgboerderij of een gesloten setting.
Ieder team heeft een gemeenschappelijke missie en dat is dat alle kinderen en jongeren recht
hebben op positieve ontwikkeling en veilig opgroeien.
Verantwoordelijk zijn voor een veilige en positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren, de
individuele begeleiding, de groepsdynamische coaching op een groep binnen de Jeugdzorg is een
grote taak.

De dynamiek binnen Jeugdzorgorganisaties is divers en uitdagend. Regelmatig klinkt er kritiek dat het
wel wat liefdevoller en menselijker mag. Een omgeving waarin iedereen tot haar recht komt is
passend. Waar ieders kwaliteiten de kans krijgen om te ontwikkelen, waar ruimte is om te leren en
fouten te maken, waar geen angst is om op je vingers getikt te worden. Waar vanuit verbinding,
oprecht contact en interesse het gesprek wordt aangegaan met elkaar. Waar je voelt dat je er bij
hoort en dat je er toe doet. Waar je de ruimte krijgt om echt het verschil te maken voor jongeren.
Begeleide intervisie kan hierin ondersteunend zijn en leert men van en met elkaar vanuit
werksituaties zoals een veranderingsproces belemmering, werkprobleem of moeizame clientrelatie.
Het is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega`s
om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen
werksituatie. Dit meedenken gebeurt door het stellen van vragen om zo met behulp van een eigen
analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe
hierin te handelen. Ik werk met de zgn. Incidentmethode.
De begeleide intervisie bestaat uit vier tot zes collega’s met gelijkwaardige functies, die minimaal
vier tot vijf keer per jaar bij elkaar komen. Kijk bij aanbod en pakketten.

De begeleide intervisie voor gezinshuisouders staat in het teken van ontzorgen. Ik draag het onderwerp aan en begeleid het proces. De bijeenkomst vindt 4 keer per jaar plaats van 3 uur. Het eerste uur is gereserveerd voor ventileren en de twee daarop volgende uren bespreken we het onderwerp inhoudelijk en methodisch. Altijd vanuit een positieve energie en oplossingsgerichtheid, het zal ook de emancipatie van ons beroep ten goede komen. Kijk bij aanbod en pakketten voor de mogelijkheden.

>