Opvoeden van kinderen is een mooie maar ook spannende reis. Kinderen doorlopen verschillende
fasen en in iedere fase vraagt het andere opvoedingsvaardigheden van ouders.
Wanneer kinderen klein zijn dan geven ouders instructies wat wel en wat niet te doen en ouders zijn
het voorbeeld voor de kinderen. Aandacht, liefde, veiligheid en grenzen zijn bepalend voor de
ontwikkeling van het kind.

Zodra kinderen richting pubertijd gaan en daarna langzaam volwassen beginnen te worden moeten
ze zelf steeds meer verantwoordelijkheden gaan dragen. De rol van de ouders en de opvoeding
groeit mee met deze fasen. Naarmate kinderen ouder worden, gaan ze steeds meer zelf ondernemen
en krijg je als ouders meer een coachende rol.
De overgang van kind naar puber en vervolgens naar volwassenheid brengt onzekerheid met zich
mee voor zowel het kind als ouders. De stap van instructieniveau naar coachen en steeds meer
loslaten is nog niet zo makkelijk.
Ouders kunnen worstelen met opvoedingsvraagstukken, bijvoorbeeld met het hanteren van regels,
het verliezen van de relatie, omgaan met gedragsproblemen, agressie, verslaving van het kind of
vraagstukken rond ontwikkelingsgericht opvoeden.
Opvoeden van pubers of jongvolwassenen mag je leren. Ervaar je een knelpunt in de opvoeding
schroom niet en laten we samen inventariseren wat er aan de hand is en hoe we het samen op
kunnen lossen? Ik zal naar je luisteren en handvatten geven om weer in gesprek te komen met je
kind. Lukt het zelf (nog) niet dan kan ik met je kind in gesprek gaan om ook te inventariseren waar
het knelpunt voor hem/haar ligt.
Om het systeem weer sluitend te maken kunnen we samen oplossingsgericht in gesprek gaan en kan
ik jullie coachen naar een gezamenlijke oplossing met heldere afspraken, handvatten en
commitment. Kijk bij aanbod en pakketten.

>