Jongeren zitten midden in de zoektocht naar hun eigen identiteit en zelfbeeld. Dit zelfbeeld wisselt
nogal eens, jongeren zijn dan ook regelmatig met zichzelf bezig en leeftijdsgenoten worden steeds
belangrijker.


Jongeren experimenteren, discussiëren, maken ruzies, luisteren selectief , spanningen lopen op,
verslaving en escalaties kunnen voor verwijdering zorgen tussen ouder, opvoeder en jongere.
Voor bepaalde jongeren is het gebruik van alcohol en drugs de gewoonste zaak ter wereld.
Gedragsproblemen, seksueel grensoverschrijdend gedrag, automutileren, agressie en geweld kennen
soms een voorliggend probleem. Hoe bereik je een jongere met opstandig en vijandig gedrag?
Vanuit mijn ervaring met jongeren uit ons gezinshuis en zwerfjongeren ben ik in staat
onvoorwaardelijk contact te leggen. Door middel van een aantal gesprekken of wandelingen heb ik
de kern van het gedrag of het voorliggende probleem wel duidelijk. Ik kan met de jongere een
inventarisatie maken wat er goed gaat, wat er minder goed gaat en welke verbetersuggesties er
mogelijk zijn voor het gedrag of probleem. Eventueel in afstemming met de opvoeder kunnen wij het
gesprek aangaan om te duiden wat er in de communicatie of omgang verbeterd kan worden. Zowel
ouders, pleegouders of gezinshuisouders kunnen gebruik maken van mijn dienst.
Als extra toevoeging kan ik ook een ervaringsdeskundige inzetten.
Ik heb een coachingspakket voor de verschillende opties, kijk bij aanbod en pakketten.

>